College gemeente Deventer kiest voor Stadspodium

Voor de inrichting van een autovrij Grote Kerkhof geeft het college de voorkeur aan de denkrichting Stadspodium. Het plein wordt deels verhoogd en biedt ruimte voor uiteenlopende activiteiten. Voorgesteld wordt om de bomen te behouden en een aantal bij te plaatsen. Deze verkleinen de windhinder en zorgen ’s zomers voor verkoeling. Wethouder Grijsen. “Zowel de denkrichting stadspodium als Lebuinusveld vonden brede steun in een eerder gedane poll waarbij het stadspodium meer ruimte biedt aan evenementen, dat geeft voor het college de doorslag.”

Door de klimaatverandering vallen er meer hevige regenbuien dan voorheen. Bij beide denkrichtingen is daarom als uitgangspunt gekozen om het hemelwater te infiltreren. Het regenwater dat valt op het Grote Kerkhof en op het dak van de Lebuinuskerk wordt aangesloten op een apart infiltratieriool.

Op basis van gesprekken met direct betrokkenen, zijn vorig jaar drie denkrichtingen gemaakt voor een nieuwe inrichting van het Grote Kerkhof. In december gaven inwoners hun voorkeur aan de denkrichtingen Lebuinusveld of het Stadspodium. Deze heeft het college op een aantal onderdelen verder uitgewerkt.

Voor de beide denkrichtingen zijn de kosten begroot. Op basis van de huidige stand van zaken worden de kosten voor beide denkrichtingen geschat op ongeveer 2.7 miljoen euro.

 Een autovrij Grote Kerkhof is uitgangspunt voor dit college. Het college heeft daarbij oog voor de praktische elementen; de volgtijdelijkheid en afhankelijkheid der dingen is erg belangrijk. In het bestuursakkoord is opgenomen dat het Grote Kerkhof autovrij wordt mits er voldoende parkeercapaciteit is in de binnenstad. Met de voorgestelde inrichting van een autovrij Grote Kerkhof, blijft het voor invaliden en huwelijksauto’s en bij bijzondere gelegenheden mogelijk aan de zijde van het Stadhuis te parkeren.