College kiest voor nieuwbouw Agnieten College Nieuwleusen

Het Dalfser college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe school te bouwen voor het Agnieten College in het middengebied van Nieuwleusen. “Daarmee betrekken we de school bij de Kulturhusplannen van het project WOC Campus”, aldus wethouder Ruud van Leeuwen. Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk van Landstede Groep, waaronder het Agnieten College valt: “Een nieuw schoolgebouw sluit aan bij de wens van het Agnieten College om goed onderwijs in het dorp voor de lange termijn te waarborgen en de invulling van een ‘persoonlijke school’ door te ontwikkelen”. De verwachting is dat in april 2017 de plannen zijn uitgewerkt en de resultaten aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor een volgende go/nogo op de realisatie van de bouwplannen. Duurzame huisvesting De plannen voor het verbouwen van de Rabobank tot Kulturhus en een nieuw te bouwen sporthal worden binnen het project WOC Campus uitgewerkt.

Het College stelt voor om het Agnieten College hieraan toe te voegen om tot een efficiënte en gecombineerde huisvesting te komen die gericht is op de toekomst. Ook wordt voorgesteld om een krediet van € 3,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe school in het middengebied. Intensieve samenwerking onderwijs, welzijn en sport Voor de gemeente is dit besluit onder andere gebaseerd op de wens van de gemeenteraad om het voortgezet onderwijs binnen de gemeente te huisvesten. Daarnaast past het perfect binnen de ambitie van de gemeenteraad en het college om een breed gedragen Kulturhusconcept in Nieuwleusen van de grond te krijgen, waarin onderwijs, welzijn en sport intensief samenwerken. Zowel het voortgezet onderwijs als het basisonderwijs kunnen belangrijke dragers zijn van het Kulturhusconcept in het dorp.

Door de verschillende onderwijsvoorzieningen te centreren wordt verdere samenwerking binnen het onderwijs gestimuleerd. Groei aantal leerlingen Dat er behoefte is aan goed voortgezet onderwijs in Nieuwleusen blijkt uit het aantal leerlingen dat een opleiding bij het Agnieten College volgt. Dat groeide het afgelopen jaar met 10 %.De school biedt in een kleinschalige leeromgeving persoonlijk onderwijs in alle leerwegen van het vmbo, havo én atheneum en trekt ook veel leerlingen uit Dalfsen. Het Agnieten College staat in de kopgroep van scholen voor de onderwijsresultaten.

Het bericht College kiest voor nieuwbouw Agnieten College Nieuwleusen verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV