D66 Salland organiseert D-Café Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet — minder Regels, meer Ruimte?

De nieuwe Omgevingswet wil een samenhangende benadering van de huidige wetten rond onze leefomgeving mogelijk maken, procedures versnellen en verbeteren, de duidelijkheid van regels verbeteren en lokale besturen meer ruimte bieden voor eigen afwegingen.
Maar, staat dit niet op gespannen voet met de kwaliteit van de leefomgeving en rechtszekerheid? De invoering van de wet heeft grote gevolgen voor gemeenten, provincies, bedrijven en inwoners.  Komen door de nieuwe wet de burgers echt aan het stuur? En hoe gaat D66 in onze gemeenten hierop inspelen?

In het D-Café geeft Aart Karssen, voorzitter van de Thema-Afdeling Ruimte & Mobiliteit van D66 en oud-fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Overijssel zijn visie op de nieuwe wet. Thomas Walder, D66 Wethouder van de gemeente Hellendoorn vertelt hoe in zijn gemeente al gewerkt is volgens de ideeën van de omgevingswet.

Het D-Café wordt voorgezeten door Peter Moorman, D66 gemeenteraadslid Raalte. Kom op donderdag 9 maart 2017 naar Raalte en praat mee! Het belooft een erg interessante avond te worden over een thema waar iedere inwoner van onze gemeenten op een of andere manier mee te maken heeft of krijgt. Dus meld je snel aan via https://deventer.d66.nl/agenda/dcafe-nieuwe-omgevingswet-minder-regels-meer-ruimte/. Het D-Café wordt op donderdag 9 maart 2017 gehouden in Laurel’s, Varkensmarkt 7 in Raalte. De inloop is vanaf 19.30, het programma start om 20:00 en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Deelname is gratis, zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.