Deventer zet de binnenhaven op de kaart

Met de binnenhaven beschikt Deventer over een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Goederenvervoer over water wint steeds meer aan belang. Het college heeft in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en met input van bedrijvenparkmanagement een stappenplan ontwikkeld voor een florerende binnenhaven.

In het plan Deventer Binnenhaven staat welke acties nodig zijn om samen met ondernemers de potentie van de binnenhaven ten volle te benutten. De gemeente stimuleert het initiatief voor een containeroverslag ter versterking van de lokale en regionale economie en investeert 1,5 miljoen euro. Beheer en onderhoud worden naar een hoger niveau getild. Hiermee zetten we Deventer als logistieke hotspot beter op de kaart.

Haventop 2017
Tijdens de succesvolle Haventop 2017 zijn voorstellen gedaan voor verbeteringen in en rond de binnenhaven. Bijvoorbeeld betere zichtbaarheid door betere bewegwijzering, verbetering van het zicht, openbare kades en verlichting. Het initiatief van bedrijvenparkmanagement om meer watergebonden bedrijven aan te trekken kreeg bijval. Schippers pleiten voor betere faciliteiten, zoals wifi, drinkwaterpunt, en een plek om de auto op de wal te zetten.

Al deze maatregelen zijn meegenomen in het plan. De oproep om duurzaamheid als uitgangspunt te hanteren bij de doorontwikkeling van de haven neemt het college ter harte.