Geertjan Kloosterboer Sallandse Boer 2017

Geertjan Kloosterboer (37 jaar) uit Deventer is tijdens Stöppelhaene de Sallandse Boer.
Geertjan is tijdens de Roggemaaiersdag op 22 juli gepresenteerd als het mannelijke visitekaartje van Stöppelhaene én als het gezicht van de hedendaagse agrarische sector. Hij volgt Wim Jalink op, de Sallandse Boer van 2016. Geertjan is getrouwd met Nathalie. Ze hebben drie jonge zoons, Finn, Mats en Kay. Hij heeft een bedrijf met zo’n 115 melkkoeien. In 2016 is een nieuwe stal in gebruik genomen. Er zijn 2 melkrobots en een mestrobot. Het welzijn en de gezondheid van de koeien is belangrijk: ze liggen op waterbedden; in de afkalfstal ligt een dik pak stro en koeien die extra zorg nodig hebben, verblijven in een speciale ruimte op hygiënisch zand. Geertjan heeft ook aandacht voor de natuur, hij heeft een strook bloemen gezaaid langs de mais.

De boerderij op die plek (genaamd Mariahoeve) is door zijn grootouders gekocht.
Geertjan en zijn gezin wonen aan de Oxersteeg op een steenworp afstand van Deventer. De nabijheid van de stad biedt extra kansen om zijn bedrijf en de melkveehouderij onder de aandacht te brengen. De nieuwe stal heeft daarom een zichtplein en loopbrug. Daarnaast is er een vergaderlocatie in de stal, ontvangen ze schoolklassen en geven rondleidingen. Geertjan is actief op social media op diverse terreinen, o.a. relatie boerburger. Hij is bestuurslid LTO Noord afdeling Salland. Daarnaast heeft hij in de winter ook tijd voor zaalvoetbal. De tradities van het Sallandse Oogstfeest spreken Geertjan aan: “Het is een mooi en groot oogstdankfeest, waarbij via het oogstgaveproject ook aandacht wordt besteed aan mensen die het minder goed hebben.”

Als Sallandse Boer 2017 is Geertjan tijdens Stöppelhaene de ambassadeur voor de
oogstgave, die dit jaar is bestemd voor een tuinenproject in Nicaragua. Vrouwen gaan
groente en fruit telen, voor het eigen gezin en voor de verkoop. Gevarieerd voedsel in plaats van alleen mais en bonen. In dit droge gebied moeten daarvoor irrigatiesysteempjes worden aangelegd en uiteraard zaaigoed en gereedschap worden gekocht. Geertjan hoopt dat de oogstgave dit jaar minstens 30.000 euro zal opbrengen: “Met onze oogstgave 2017 geven wij hen als Sallandse bevolking een kans.”
Giften kunnen overgemaakt worden naar: NL45RABO0142967157 t.n.v. Oogstgave.