Twee afsluitingen N34 tussen 29 augustus en 10 november

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming worden twee delen van de N34 tussen 29 augustus en 10 november afgesloten voor al het verkeer. Deze twee delen worden in verschillende fases afgesloten. Het gaat om een korte afsluiting van vijf dagen en een lange afsluiting van 10 weken. Tijdens de afsluitingen worden de omleidingsroutes voor het verkeer met borden aangegeven.

Afsluiting van N343 tot en met de J.C. Kellerlaan in Hardenberg van 29 augustus 07.00 uur tot en met 3 september 07.00 uur
Tijdens deze afsluiting wordt het nieuwe viaduct aangesloten op de J.C. Kellerlaan en de N34, worden de rotondes afgebouwd, de verkeerslichten verwijderd en worden de markeringen en verkeersborden op de weg geplaatst. Het verkeer vanaf de J.C. Kellerlaan richting Coevorden kan door blijven rijden via de tijdelijke bypass.

Omleidingsroutes
Van 29 augustus tot en met 3 september gelden onderstaande omleidingsroutes:
• Verkeer op de A28 dat in noordelijke richting rijdt richting Emmen wordt op de A28 ter hoogte van afrit 22 (Nieuwleusen) verwezen over de A28-A37.
• Verkeer in noordelijke richting op de N48 en verkeer op de westelijke aansluiting van de kruising N377-N48 wordt ter hoogte van de kruising N48-N377 verwezen over de N48-A37 richting Emmen.
• Ter hoogte van knooppunt Holsloot wordt verkeer richting Ommen verwezen over de A37-N48 in plaats van de reguliere route over de N34.

Na afloop van deze afsluiting kan het autoverkeer over het nieuwe viaduct J.C. Kellerlaan. De verbinding Eugenboersdijk – J.C. Kellerlaan is dan in gebruik. Omdat direct hierna de werkzaamheden aan de N34 tot aan Coevorden starten, zijn de afritten richting Coevorden nog afgesloten.

Werkzaamheden N36
Rijkswaterstaat voert tijdens deze fase de werkzaamheden uit aan de N36 tussen Mariënberg en de N341 (Westerhaar). Dit deel is in beide richtingen afgesloten. Deze werkzaamheden vallen samen met de afsluiting van de N34 tussen 29 augustus en 3 september. De omleidingsroutes zijn op elkaar afgestemd en worden via gele borden aangeduid.

Afsluiting N34 van de J.C. Kellerlaan tot en met Coevorden (Klooster) van 3 september 07.00 uur tot en met 10 november 16.00 uur
Op 3 september om 7:00 uur start de afsluiting vanaf de J.C. Kellerlaan tot en met Coevorden. De wegafsluiting duurt in totaal 10 weken. Tijdens de afsluiting wordt de rijbaan over 11 kilometer vernieuwd en verbreed, wordt duurzame bermverharding aangelegd, wordt viaduct de Vaart vervangen en worden de tunnels bij de Pothofweg en Holthonerweg geplaatst. Ook worden er faunaduikers geplaatst en komen er nieuwe sloten, bomen en beplanting.

Omleidingsroutes
Van 3 september tot en met 10 november gelden onderstaande omleidingsroutes:
• Verkeer op de A28 dat in noordelijke richting rijdt richting Emmen wordt op de A28 ter hoogte van afrit 22 (Nieuwleusen) verwezen over de A28-A37.
• Verkeer in noordelijke richting op de N48 en verkeer op de westelijke aansluiting van de kruising N377-N48 wordt ter hoogte van de kruising N48-N377 verwezen over de N48-A37 richting Emmen.
• Ter hoogte van knooppunt Holsloot wordt verkeer richting Ommen verwezen over de A37-N48 in plaats van de reguliere route over de N34.

Na afloop van de werkzaamheden worden de toe- en afritten van de twee nieuwe tunnels afgebouwd en de directe omgeving verder afgewerkt. De N34 hoeft hiervoor niet afgesloten te worden. Deze werkzaamheden duren tot maart 2019.

Werkzaamheden Provincie Drenthe
De provincie Drenthe start tijdens deze fase met de werkzaamheden bij ’t Klooster. Deze werkzaamheden vallen samen met de werkzaamheden van de provincie Overijssel.

Regionale stroomweg
De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan het verbeteren van de wegen. Eén van die wegen is de N34, een belangrijke schakel tussen het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe. De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.

Meer informatie
Meer informatie over het project en de omleidingsroutes kunt u vinden op www.overijssel.nl/n34.