Vrijkomende agrarische gebouwen in Raalte: probleem of kans

FOTO: archief. Bent u eigenaar van vrijkomende stallen, praat mee met de gemeente!

Naar verwachting beëindigen tot het jaar 2030 in Overijssel ca. 3200 agrariërs hun bedrijf. Bij deze bedrijven staat ongeveer 2,8 miljoen m2 aan bebouwing. 230.000 m2 daarvan staat in de gemeente Raalte. Wat is er voor nodig om deze bebouwing een andere invulling te geven of te slopen? Hoe zorgen we er samen voor dat we een aantrekkelijk buitengebied houden waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren? Wethouder Wout Wagenmans: ’Ik nodig iedereen uit om mee te praten en te kijken naar mogelijkheden!’

Om een goed beeld te krijgen van wat er bij de vrijkomende agrarische gebouwen (VAB)
in de praktijk speelt, organiseert de gemeente donderdag 11 mei a.s. een bijeenkomst over dit onderwerp. Hiervoor willen we graag in contact komen met u, als eigenaar van agrarische bebouwing die leegstaat of de komende jaren vrijkomt. Zijn er knelpunten waar u tegenaan loopt en die u ervan weerhouden om tot hergebruik of sloop over te gaan? Wat heeft u daarvoor nodig? Wilt u met ons delen welke ideeën u heeft? Dan vragen wij u om voor 11 april a.s. contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar vab@raalte.nl of door te bellen naar 0572- 347799.

Dit is een eerste oproep, waarna we de bijeenkomst verder uit gaan werken, want het programma wordt naar aanleiding van uw reacties en aanmeldingen verder bepaald. De bedoeling is dat er op de avond verschillende pitches (korte presentaties) gehouden worden waardoor duidelijk wordt waar eigenaren van vrijkomende agrarische bebouwing tegenaan lopen. De gemeente kan zich voorstellen dat u liever niet zelf wilt vertellen waar u tegen aan loopt. Dat is geen probleem; een medewerker van de gemeente kan op de bijeenkomst namens u het woord doen. Na uw aanmelding neemt de gemeente contact op om een en ander met u af te stemmen.

Nieuwe oplossingen
Gezamenlijk hopen we met de resultaten van deze bijeenkomst te komen tot nieuwe oplossingen. Voor de bijeenkomst van 11 mei worden raadsleden uitgenodigd en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Locatie en aanvangstijd worden nog bekend gemaakt.