Samenwerking woonzorgproject Welzorgsum

Samenwerking woonzorgproject Welzorgsum Plaatselijk Belang Welsum, de gemeente Olst-Wijhe, een zorgaanbieder en een vastgoedontwikkelaar hebben de intentie uitgesproken om met elkaar te onderzoeken of een woonzorgproject in Welsum realiseerbaar is. Plaatselijk Belang Welsum heeft in 2018 het initiatief genomen om de haalbaarheid van een woonzorgproject in Welsum (Welzorgsum) te onderzoeken zodat oudere inwoners uit Welsum langer in hun dorp kunnen blijven wonen. Met ondersteuning van Stimuland heeft de werkgroep Welzorgsum het ‘Businessplan Welzorgsum 2019’ opgeleverd waarin één zorg- en welzijnsconcept voor Welsum, een Welsumse zorgcoöperatie en één zorgbudget voor Welsum worden uitgewerkt.
De initiatiefnemers zijn in gesprek gegaan met een vastgoedontwikkelaar en een zorgaanbieder over de realisatie van een woonzorgconcept op de plek van de schoollocatie die naar verwachting vanaf het schooljaar 2020-2021 vrijkomt. Annelies Boekhorst reageert namens de werkgroep van PB Welsum: “Hoe mooi zou het zijn als we in Welsum een kleinschalige woonzorgaccomodatie zouden kunnen realiseren zodat oudere inwoners van Welsum in het dorp kunnen blijven wonen. Wij zijn er heel blij mee dat ons initiatief wordt ondersteund zodat we samen met de gemeente, een zorgaanbieder en een vastgoedontwikkelaar kunnen onderzoeken of en hoe dit te realiseren is.”
 
 
Het bericht Samenwerking woonzorgproject Welzorgsum verscheen eerst op Salland TV.