Test: Honderd miljoen liter water in waterberging Panjerd-Veeningen

Test: Honderd miljoen liter water in waterberging Panjerd-Veeningen
Dinsdagmorgen 3 maart om 10.00 uur wordt de waterberging Panjerd-Veeningen getest, in een niet-noodsituatie, met water uit de Hoogeveensche Vaart. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) test het inlaatkunstwerk/balgstuw (waar het water wordt ingelaten) en het aflaatkunstwerk (waar het geparkeerde water de berging later weer verlaat) en de kades. Deze gestuurde waterberging is twee jaar geleden officieel in gebruik genomen, maar is tot nu niet gebruikt.
WDODelta wil met deze parkeerplaats wateroverlast bij extreme regenval voorkomen en de veiligheid van Zuidwest-Drenthe vergroten. Door de klimaatverandering komen er meer extremere buien en perioden met wateroverlast en langdurige droogte.
Wat gaat er gebeuren
Het waterniveau in de Hoogeveensche Vaart heeft de afgelopen dagen door de regenval, maar ook door een kunstmatige verhoging van 20 cm een peil van 5.00 m boven NAP bereikt.
Dinsdagmorgen rond 10.00 uur loopt de balgstuw leeg, waardoor het water uit het kanaal de berging instroomt. In één à twee uur gaat ongeveer 100.000 m³ water vanuit de Hoogeveensche Vaart in de berging Panjerd-Veeningen.
Honderdduizend liter water is evenveel water als 40 Olympische zwembaden. In zo’n zwembad zit 2.500 m³ water. Dat is 2,5 miljoen liter water. Afhankelijk van de weersomstandigheden blijft het ingelaten water tot 12 maart daar geparkeerd. Donderdag 12 maart volgt een tweede test. Dan komt er 200.000 liter water bij in. Zijn de weersvooruitzichten niet goed genoeg, dan wordt het water na de eerste test direct weer uitgelaten. Het peil in de berging stijgt op 3 maart met ongeveer 30 cm en na 12 maart met 50 à 100 cm.
Waarom parkeerplaatsen voor water?
Na het hoogwater van 1998 hebben provincies en de waterschappen gebieden aangewezen als waterberging. De klimaatverandering maakt het nodig dat die gebieden als tijdelijke parkeerplaatsen voor water worden ingericht. In de waterbergingen Panjerd-Veeningen, evenals in de waterberging Traandijk langs de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen, kan WDODelta bij hevige en extreme neerslag tijdelijk respectievelijk 800.000 m³ en 350.000 m³ water parkeren. De bergingen zorgen voor verlaging van de waterstand en afvoer in de Hoogeveensche Vaart en zorgen samen met andere maatregelen voor een veiliger Meppel en omgeving. Naar verwachting zijn de bergingen eens per 25 tot 100 jaar nodig.
Panjerd-Veeningen; combinatie van berging en natuur
Als het water in de Hoogeveensche Vaart te hoog wordt en wateroverlast in Meppel dreigt, laat het waterschap de balgstuw leeglopen, waarna het water in de berging stroomt. Deze tijdelijke waterparkeerplaats stroomt in ongeveer 24 uur vol. Langs de plas zijn grote dijken aangelegd. Het waterpeil stijgt dan met ongeveer twee meter. Later kan het water via een uitlaatwerk weer wegstromen naar de Hoogeveensche Vaart.
In het project Panjerd-Veeningen heeft WDODelta bergingmet natuurontwikkeling gekoppeld. De landbouwgrond ten oosten van de plas is ook natuurgebied geworden. De voormalige zandwinplaats, eigendom van de stichting Het Drentse Landschap, heeft en houdt een natuurfunctie. Het Drentse Landschap blijft beheerder.
************************* einde persbericht *************************
NB:
Parkeren
Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom bij deze test. U kunt deze morgen met uw auto vanaf de Ossesluis over het fietspad richting de balgstuw rijden.

Route:
Op de A28 neemt u de afslag De Wijk. Door de Hoofdstraat van De Wijk, dan via de Commissieweg richting Zuidwolde. Na ca. 1,5 km linksaf via de Leijenweg richting Koekange. Vlak na het viaduct van de A 28 ligt de Ossesluis. Op de navigatie voert u Ossesluis 8 in De Wijk in.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Hoving, communicatieadviseur Waterschap Drents Overijsselse Delta, 088 2331652 of 06 29560994, roelofhoving
Feiten, cijfers en foto’s op www.wdodelta.nl/pers
Informatie over ons waterschap inclusief foto’s, factsheets en contactgegevens van de andere woordvoerders kunt u vinden op onze website www.wdodelta.nl/pers
Foto’s:
Tijdens de officiële afsluiting werd een klein beetje water ingelaten.
De balgstuw.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Test: Honderd miljoen liter water in waterberging Panjerd-Veeningen verscheen eerst op Salland TV.