Tijs de Bree: Vijftig procent minder ziekte door schonere lucht

Vijftig procent minder ziekte door schonere lucht, dat is het streven van de provincie Overijssel en in 2030 moet dat doel al bereikt zijn zegt gedeputeerde Tijs de Bree, die zich met de provincie aansluit bij het nationale Schone Lucht Akkoord.
Door Tijs de Bree
Het Schone Lucht Akkoord past goed bij de ambities in het coalitieakkoord Bouwen aan Overijssel, en de activiteiten die de provincie al verricht op gebied van energietransitie, stikstof en klimaat. Hierbij staat gezondheidswinst voor onze inwoners centraal in onze beleidsvoorstellen. We gaan stappen zetten om bijvoorbeeld schoner vervoer, schonere bedrijven en minder uitstoot door de landbouw mogelijk te maken.
Een concreet voorbeeld is het stads- en streekvervoer dat elektrisch wordt. Daarnaast onderzoekt de provincie of er een pilot kan komen waarbij agrariërs real-time kunnen zien welke stoffen ze uitstoten, en wordt verkend of de provincie kan aanhaken bij een project in Zwolle, waarbij burgers de luchtkwaliteit meten met sensoren.
Overijssel voldoet aan de Europese normen voor schone lucht, maar wij hebben de ambitie om een stap verder te zetten. Het gaat immers om gezondheidswinst voor onze inwoners. Omdat de helft van de luchtverontreiniging afkomstig is van bronnen buiten de provincie, is het voor de hand liggend en ook noodzakelijk om met andere provincies, gemeenten en het Rijk hiertoe verdergaand samen te werken.
Tijs de Bree is Gedeputeerde van de provincie Overijssel
Het bericht Tijs de Bree: Vijftig procent minder ziekte door schonere lucht verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Tijs de Bree: Vijftig procent minder ziekte door schonere lucht verscheen eerst op Salland TV.